Telefonas: +37068708162
Mes dirbame: 00:00-24:00
 • Jūsų prekių krepšelis tuščias

Privatumo politika

 1. Bendros nuostatos

  Lula.lt komanda gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adreso ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  apdoroti Jūsų prekių užsakymą;

  išrašyti finansinius dokumentus (pvz.: PVM sąskaitas faktūras);

  spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

  vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

  tiesioginės rinkodaros tikslais.

 2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

  2. Sąvokos

  2.1. Duomenų valdytojas ir elektroninės parduotuvės www.Lula.lt operatorius (toliau - Duomenų valdytojas) yra UAB "Lulata" Įmonės kodas: 305340255 PVM kodas: LT100012775116 registracijos adresas Želmenų g. 2, Vilnius,

  2.2. Pirkėjas - veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių elektroninėje parduotuvėje www.Lula.lt

  2.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau - Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

 3. Bendrosios nuostatos

  3.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

  3.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

  3.3 Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.”

 4. Asmens duomenų tvarkymas

  4.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis Taisyklėmis.

  4.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@Lula.lt arba paskambindamas numeriu +37068708162. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).

  4.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.Lula.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą elektroninės parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka). Mes siunčiame kas mėnesį naujienlaiškį kliento nurodytu el.paštu ir sudarydami galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: "atsisakyti" - paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).

  4.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  4.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

  4.6. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Po šio laikotarpio kliento duomenys yra nedelsiant (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

 5. Taisyklių keitimas

  4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.Lula.lt elektroninėje parduotuvėje.

  4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda elektroninėje parduotuvėje www.Lula.lt.

  4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

  4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

 6. Informacijos pateikimas ir perdavimas

  6.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@Lula.lt arba paštu.

  6.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

 7. Slapukai (angl. Cookies)

  7.1. Slapukas - mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš elektroninės parduotuvės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius elektroninėje parduotuvėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Elektroninėse parduotuvėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų elektroninėje parduotuvėje skaičius ir srautas. Tokia informacja nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios elektroninės parduotuvės www.Lula.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

  7.2. Slapukų naudojimo tikslai:

  7.2.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (elektroninės parduotuvės pagrindinei veiklai vykdyti) ir elektroninės parduotuvės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis elektronine parduotuve, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsisakyti prekes. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el.pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) elektroninės parduotuvės langą (baigia sesiją).

  7.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite neprimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jeigu pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios elektroninės parduotuvės savybėmis.

  7.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami elektroninės parduotuvės pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

  7.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

  7.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacja nėra teikiama.

 8. Elektroninės parduotuvės Lula.lt elementai, įskaitant tekstus, nuotraukas, kompiuterio grafiką, emblemas, yra kūrinys pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, todėl nuotraukų kopijavimas, visas ar dalinis naudojimas, be įmonės savininkės sutikimo yra neteisėtas ir draudžiamas.

  Iškilus klausimams kreipkitės telefonu +37068708162 ar el.paštu info@Lula.lt